02439977835 - 0902122585

Máy hút bụi Fiorentini F30F1

Giá : 8,650,000 VNĐ

Máy hút bụi - nước Fiorentini F97F1

Giá : 18,500,000 VNĐ


Thông số kỹ thuật:

Power: 3000W

Air flow: 425 m3/h

Water lift: 2500 mm

Tank capacity: 75lit

Accessories Ø: 50/90 mm

Tank: Inox

Noise level: 81db

Dimensions: 65x60x95(mm)

Weight: 23 kg

Phụ tùng kèm theo: Ống nhún và họng hút cỡ lớn

Xuất xứ: Italia

Máy hút bụi Fiorentini F30F1

Giá : 8,650,000 VNĐ


- Power: 1000W

- Air flow: 210

- Water lift: 2300 mm

- Tank capacity: 30lit

- Accessories Ø: 50 mm

- Tank: Inox

- Noise level: 65db

- Dimensions:

- Phụ tùng kèm theo: bàn hút nước, bụi, đầu chổi tròn, đầu hút kẹt

Máy quét hút bụi thảm Fiorentini F350

Giá : 13,020,000 VNĐ


- Power: 220BV/50Hz

- Vacuum motor: 750W

- Brush motor: 150W

- Air flow: 45

- Water lift: 1800 mm

- Working with: 350mm

- Weight: 7,2 kg

- Dust bag capacity: 4,5lit

- Accessories Ø: 32 mm

- Tank: ABS

- Noise level: < 70db

- Filter: HEPA 99,9% 0.3 micron

- Electric cable length: 11 m

- Xuất xứ: Italia

Máy hút bụi không ồn Fiorentini Euro 390

Giá : 7,250,000 VNĐ


Thông số kỹ thuật:

- Power: 1400W

- Air flow: 45

- Water lift: 2500 mm

- Tank capacity: 18lit

- Dust bag capacity: 15lit

- Accessories Ø: 32 mm

- Tank: Inox

- Noise level: < 55db

- Dimensions: 385X 315X 32

- Phụ tùng kèm theo: bàn hút nước, bụi, đầu chổi tròn, đầu hút kẹt

Máy hút bụi hút nước công nghiệp Fiorentini F46 Model: F46 (02 motor)

Giá : 14,300,000 VNĐ


- Power: 2200W

- Air flow: 425

- Water lift: 2500 mm

- Tank capacity: 60lit

- Accessories Ø: 50 mm

- Tank: Inox

- Noise level: 81db

- Phụ tùng kèm theo: bàn hút nước, bàn hút bụi

Máy hút bụi công nghiệp Fiorentini C62 Model: C62 (02 motor)

Giá : 11,900,000 VNĐ


Thông số kỹ thuật:

- Power: 2000W

- Air flow: 425 m3/h

- Water lift: 2500 mm

- Tank capacity: 60lit

- Accessories Ø: 50 mm

- Tank: ABS

- Noise level: 81db

- Phụ tùng kèm theo bàn hút nước, bụi, đầu chổi tròn, đầu hút kẹt,ống dây, ống Inox

Máy hút bụi công nghiệp Fiorentini Model: F97F1 (03 motor)

Giá : 18,500,000 VNĐ


Thông số kỹ thuật:

- Power: 3000W

- Air flow: 425 m3/h

- Water lift: 2500 mm

- Tank capacity: 75lit

- Accessories Ø: 50/90 mm

- Tank: Inox

- Noise level: 81db

- Weight: 23 kg

- Phụ tùng kèm theo: Ống nhún và họng hút cỡ lớn

Máy hút bụi hút nước công nghiệp Fiorentini Model: C73 (03 motor)

Giá : 15,200,000 VNĐ


Thông số kỹ thuật:

- Power: 3000W

- Air flow: 425 m3/h

- Water lift: 2500 mm

- Tank capacity: 75lit

- Accessories Ø: 50/90 mm

- Tank: Inox

- Noise level: 81db

- Weight: 23 kg

- Phụ tùng kèm theo: Bàn hút nước, hút bụi, đầu chổi tròn, khe hút kẹt.


Máy hút bụi - nước Fiorentini F97F1

Giá : 18,500,000 VNĐ

Thông số kỹ thuật:

Power: 3000W

Air flow: 425 m3/h

Water lift: 2500 mm

Tank capacity: 75lit

Accessories Ø: 50/90 mm

Tank: Inox

Noise level: 81db

Dimensions: 65x60x95(mm)

Weight: 23 kg

Phụ tùng kèm theo: Ống nhún và họng hút cỡ lớn

Xuất xứ: Italia

Máy hút bụi Fiorentini F30F1

Giá : 8,650,000 VNĐ

- Power: 1000W

- Air flow: 210

- Water lift: 2300 mm

- Tank capacity: 30lit

- Accessories Ø: 50 mm

- Tank: Inox

- Noise level: 65db

- Dimensions:

- Phụ tùng kèm theo: bàn hút nước, bụi, đầu chổi tròn, đầu hút kẹt

Máy quét hút bụi thảm Fiorentini F350

Giá : 13,020,000 VNĐ

- Power: 220BV/50Hz

- Vacuum motor: 750W

- Brush motor: 150W

- Air flow: 45

- Water lift: 1800 mm

- Working with: 350mm

- Weight: 7,2 kg

- Dust bag capacity: 4,5lit

- Accessories Ø: 32 mm

- Tank: ABS

- Noise level: < 70db

- Filter: HEPA 99,9% 0.3 micron

- Electric cable length: 11 m

- Xuất xứ: Italia

Máy hút bụi không ồn Fiorentini Euro 390

Giá : 7,250,000 VNĐ

Thông số kỹ thuật:

- Power: 1400W

- Air flow: 45

- Water lift: 2500 mm

- Tank capacity: 18lit

- Dust bag capacity: 15lit

- Accessories Ø: 32 mm

- Tank: Inox

- Noise level: < 55db

- Dimensions: 385X 315X 32

- Phụ tùng kèm theo: bàn hút nước, bụi, đầu chổi tròn, đầu hút kẹt

Máy hút bụi hút nước công nghiệp Fiorentini F46 Model: F46 (02 motor)

Giá : 14,300,000 VNĐ

- Power: 2200W

- Air flow: 425

- Water lift: 2500 mm

- Tank capacity: 60lit

- Accessories Ø: 50 mm

- Tank: Inox

- Noise level: 81db

- Phụ tùng kèm theo: bàn hút nước, bàn hút bụi

Máy hút bụi công nghiệp Fiorentini C62 Model: C62 (02 motor)

Giá : 11,900,000 VNĐ

Thông số kỹ thuật:

- Power: 2000W

- Air flow: 425 m3/h

- Water lift: 2500 mm

- Tank capacity: 60lit

- Accessories Ø: 50 mm

- Tank: ABS

- Noise level: 81db

- Phụ tùng kèm theo bàn hút nước, bụi, đầu chổi tròn, đầu hút kẹt,ống dây, ống Inox

Máy hút bụi công nghiệp Fiorentini Model: F97F1 (03 motor)

Giá : 18,500,000 VNĐ

Thông số kỹ thuật:

- Power: 3000W

- Air flow: 425 m3/h

- Water lift: 2500 mm

- Tank capacity: 75lit

- Accessories Ø: 50/90 mm

- Tank: Inox

- Noise level: 81db

- Weight: 23 kg

- Phụ tùng kèm theo: Ống nhún và họng hút cỡ lớn

Máy hút bụi hút nước công nghiệp Fiorentini Model: C73 (03 motor)

Giá : 15,200,000 VNĐ

Thông số kỹ thuật:

- Power: 3000W

- Air flow: 425 m3/h

- Water lift: 2500 mm

- Tank capacity: 75lit

- Accessories Ø: 50/90 mm

- Tank: Inox

- Noise level: 81db

- Weight: 23 kg

- Phụ tùng kèm theo: Bàn hút nước, hút bụi, đầu chổi tròn, khe hút kẹt.