02439977835 - 0902122585

Máy làm mát không khí Sumika D45A

Giá : Liên hệ


- Lưu lượng khí: 4500 m3/h .

- Công suất : 150W/H .

- Trọng lượng : 22kg.

- Điều khiển: Nút bấm + Remote

- Kiểu quạt: hướng trục

- Thùng chứa nước: 40L.

- Diện tích làm mát: 30-50m2

- Độ ồn < 53dB

- 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh.

- Kích thước: 42x68x93cm

Máy làm mát không khí Sumika SM550

Giá : Liên hệ


Thông số kỹ thuật của Sumika SM 550


- Lưu lượng khí: 5500 m³/h .

- Công suất : 190W/H .

- Trọng lượng : 21 kg.

- Điều khiển : Nút bấm + Remote

- Kiểu quạt: Hướng trục

- Thùng chứa nước: 60L.

- Diện tích làm mát: 30-55m²

- 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh.

- Độ ồn: ≤60dB

- Kích thước : 67x46x116cm

Máy làm mát không khí Sumika SM350

Giá : Liên hệ


Model: SM-350

- Lưu lượng gió: 3500m3/h

- Công suất: 115W/H

- Trọng lượng: 14kg

- Điều khiển: Nút bấm+Remote

- Kiểu quạt: Ly tâm

- Thùng chứa nước: 30L

- Diện tích làm mát: 20-40m2

- Độ ồn < 54 dB

- 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh.

- Kích thước: 52x40x92.5cm

Máy làm mát không khí Sumika SM 1500

Giá : Liên hệ


- Lưu lượng khí: 1500 m3/h .

- Công suất: 200 W/H.

- Trọng lượng: 11 kg.

- Điều khiển : Nút bấm + Remote

- Kiểu quạt: Ly tâm

- Thùng chứa nước: 20L.

- Diện tích làm mát: 20-25 m2

- Lượng nước tiêu thụ: 1-2 l/h

- 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh

- Độ ồn: ≤60dB                           

- Kích thước: 38x36x97mm

Máy làm mát không khí Sumika D703

Giá : Liên hệ


Thông số kỹ thuật của máy làm lạnh không khí Sumika D703 :

- Lưu lượng khí: 400 m3/h .

- Công suất: 70W/H .

- Trọng lượng : 7kg.

- Thùng chứa nước: 4.5L.

- Diện tích làm mát: 10-20m2

- Lượng nước tiêu thụ: 1-2 L/h

- 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh.

- Điều khiển : Nút bấm+Remote

- Kiểu quạt: Ly tâm

- Kích thước: 34x28x72cm

Máy làm mát không khí Sumika D45A

Giá : Liên hệ

- Lưu lượng khí: 4500 m3/h .

- Công suất : 150W/H .

- Trọng lượng : 22kg.

- Điều khiển: Nút bấm + Remote

- Kiểu quạt: hướng trục

- Thùng chứa nước: 40L.

- Diện tích làm mát: 30-50m2

- Độ ồn < 53dB

- 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh.

- Kích thước: 42x68x93cm

Máy làm mát không khí Sumika SM550

Giá : Liên hệ

Thông số kỹ thuật của Sumika SM 550


- Lưu lượng khí: 5500 m³/h .

- Công suất : 190W/H .

- Trọng lượng : 21 kg.

- Điều khiển : Nút bấm + Remote

- Kiểu quạt: Hướng trục

- Thùng chứa nước: 60L.

- Diện tích làm mát: 30-55m²

- 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh.

- Độ ồn: ≤60dB

- Kích thước : 67x46x116cm

Máy làm mát không khí Sumika SM350

Giá : Liên hệ

Model: SM-350

- Lưu lượng gió: 3500m3/h

- Công suất: 115W/H

- Trọng lượng: 14kg

- Điều khiển: Nút bấm+Remote

- Kiểu quạt: Ly tâm

- Thùng chứa nước: 30L

- Diện tích làm mát: 20-40m2

- Độ ồn < 54 dB

- 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh.

- Kích thước: 52x40x92.5cm

Máy làm mát không khí Sumika SM 1500

Giá : Liên hệ

- Lưu lượng khí: 1500 m3/h .

- Công suất: 200 W/H.

- Trọng lượng: 11 kg.

- Điều khiển : Nút bấm + Remote

- Kiểu quạt: Ly tâm

- Thùng chứa nước: 20L.

- Diện tích làm mát: 20-25 m2

- Lượng nước tiêu thụ: 1-2 l/h

- 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh

- Độ ồn: ≤60dB                           

- Kích thước: 38x36x97mm

Máy làm mát không khí Sumika D703

Giá : Liên hệ

Thông số kỹ thuật của máy làm lạnh không khí Sumika D703 :

- Lưu lượng khí: 400 m3/h .

- Công suất: 70W/H .

- Trọng lượng : 7kg.

- Thùng chứa nước: 4.5L.

- Diện tích làm mát: 10-20m2

- Lượng nước tiêu thụ: 1-2 L/h

- 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh.

- Điều khiển : Nút bấm+Remote

- Kiểu quạt: Ly tâm

- Kích thước: 34x28x72cm