02439977835 - 0902122585

Máy nén khí trục vít Kusami KS-10A

Giá : Liên hệ


- Model: KS-10A

- Điện áp: 380V

- Công suất(HP): 7.5kw

- Lưu lượng(m3/phút): 1.1

- Áp lực: 0.8 mpa

- Kích thước: 135 x 55 x 113 cm

- Trọng lượng: 250 kg

- Dung tích bình chứa: 200L

Máy nén khí trục vít Kusami KS-7.5A

Giá : Liên hệ


- Model: KS-7.5A

- Điện áp: 380V

- Công suất(HP): 5.5kw

- Lưu lượng(m3/phút): 0.8

- Áp lực: 0.8 mpa

- Kích thước: 135x55x110 cm

- Trọng lượng: 230 kg

- Dung tích bình chứa: 160L

Máy nén khí trục vít Kusami KS-15A

Giá : Liên hệ


- Model: KS-15A

- Điện áp: 380V

- Công suất(HP): 11kw

- Lưu lượng(m3/phút): 1.6

- Áp lực: 0.8 mpa

- Kích thước: 157 x 65 x 140 cm

- Trọng lượng: 270 kg

Dung tích bình chứa: 300L

Máy nén khí trục vít Kusami KS-20A

Giá : Liên hệ


- Model:KS-20A

- Công suất :  15Kw

- Lưu  lượng : 2.3m3/Phút

- Áp lực    :   0.7-1.2Mpa

- Cân nậng : 380Kg

- Kích thước 1500X700X1500MM

- Dung tích bình: 370L

Máy nén khí trục vít Kusami TM-15A

Giá : Liên hệ


- Model: TM-15A

- Công suất :  11Kw

- Lưu lượng : 1.58m3/Phút

- Áp lực    :   0.7-1.2Mpa

- Cân nậng : 320Kg

- Kích thước 1500X60X1300MM

- Dung tích bình: 260L

Máy nén khí trục vít Kusami TM-10A

Giá : Liên hệ


- Model: TMP-10A

-Công suất :  7.5Kw

-Lưu lượng : 1.2m3/Phút

-Áp lực    :   0.7-1.2Mpa

-Cân nậng : 280Kg

-Kích thước : 1200X600X1300MM

- Dung tích bình: 200L

Máy nén khí trục vít Kusami KS350A

Giá : Liên hệ


- Model: KS350A

- Công suất: 250 Kw

- Lưu lượng: 40.8 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 4950 Kg

- Kích thước:  3100 x 2150 x 2320  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS250A

Giá : Liên hệ


- Model: KS250A

- Công suất: 185 Kw

- Lưu lượng: 30.8 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 3500 Kg

- Kích thước:  2400 x 1860 x 2000  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS175A

Giá : Liên hệ


- Model: KS175A

- Công suất: 132 Kw

- Lưu lượng: 25.7 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 2350 Kg

- Kích thước:  2000 x 1550 x 2000  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS150A

Giá : Liên hệ


- Model: KS150A

- Công suất: 110 Kw

- Lưu lượng: 20.5 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 2250 Kg

- Kích thước:  2000 x 1550 x 2000  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS120A

Giá : Liên hệ


- Model: KS120A

- Công suất: 90 Kw

- Lưu lượng: 15.2 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 1870 Kg

- Kích thước:  2000 x1200 x1580  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS100A

Giá : Liên hệ


- Model: KS100A

- Công suất: 75 Kw

- Lưu lượng: 12.95 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 1480 Kg

- Kích thước:  1600x1200x1580  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS75A

Giá : Liên hệ


- Model: KS75A

- Công suất: 55 Kw

- Lưu lượng: 10.30 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 1380 Kg

- Kích thước: 1600x1200x1580  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS60A

Giá : Liên hệ


- Model: KS60A

- Công suất: 45 Kw

- Lưu lượng: 7.25 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 670 Kg

- Kích thước: 1150x950x1350 mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS50A

Giá : Liên hệ


- Model: KS50A

- Công suất: 37 Kw

- Lưu lượng: 6.38 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 650 Kg

- Kích thước: 1150x950x1350 mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-10HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-10HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 1.2

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 220kg

- Quy cách:800*700*930mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-15HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-15HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 1.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 320kg

- Quy cách: 1080*750*1000mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-20HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-20HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 2.5

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 340kg

- Quy cách: 1080*750*1000mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-25HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-25HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 3.1

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 460kg

- Quy cách: 1380*850*1160mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-30HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-30HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 3.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 470kg

- Quy cách: 1380*850*1160mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-40HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-40HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 5.2

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 480kg

- Quy cách: 1380*850*1160mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-50HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-50HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 6.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 760kg

- Quy cách: 1500*1000*1320mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-60HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-60HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 7.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 780kg

- Quy cách: 1500*1000*1320mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-75HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-75HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 9.6

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1230kg

- Quy cách: 1900*1250*1600mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-100HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-125HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 15.1

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1380kg

- Quy cách: 2000*1250*1670mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-125HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-125HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 15.1

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1380kg

- Quy cách: 2000*1250*1670mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-150HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-150HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 19

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1800kg

- Quy cách: 2500*1470*1840mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-175HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-175HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 21.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 2000kg

- Quy cách: 2500*1470*1840mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-200HP

Giá : Liên hệ


- Model: KS-200HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 27.3

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 2200kg

- Quy cách: 2500*1470*1840mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-10A

Giá : Liên hệ

- Model: KS-10A

- Điện áp: 380V

- Công suất(HP): 7.5kw

- Lưu lượng(m3/phút): 1.1

- Áp lực: 0.8 mpa

- Kích thước: 135 x 55 x 113 cm

- Trọng lượng: 250 kg

- Dung tích bình chứa: 200L

Máy nén khí trục vít Kusami KS-7.5A

Giá : Liên hệ

- Model: KS-7.5A

- Điện áp: 380V

- Công suất(HP): 5.5kw

- Lưu lượng(m3/phút): 0.8

- Áp lực: 0.8 mpa

- Kích thước: 135x55x110 cm

- Trọng lượng: 230 kg

- Dung tích bình chứa: 160L

Máy nén khí trục vít Kusami KS-15A

Giá : Liên hệ

- Model: KS-15A

- Điện áp: 380V

- Công suất(HP): 11kw

- Lưu lượng(m3/phút): 1.6

- Áp lực: 0.8 mpa

- Kích thước: 157 x 65 x 140 cm

- Trọng lượng: 270 kg

Dung tích bình chứa: 300L

Máy nén khí trục vít Kusami KS-20A

Giá : Liên hệ

- Model:KS-20A

- Công suất :  15Kw

- Lưu  lượng : 2.3m3/Phút

- Áp lực    :   0.7-1.2Mpa

- Cân nậng : 380Kg

- Kích thước 1500X700X1500MM

- Dung tích bình: 370L

Máy nén khí trục vít Kusami TM-15A

Giá : Liên hệ

- Model: TM-15A

- Công suất :  11Kw

- Lưu lượng : 1.58m3/Phút

- Áp lực    :   0.7-1.2Mpa

- Cân nậng : 320Kg

- Kích thước 1500X60X1300MM

- Dung tích bình: 260L

Máy nén khí trục vít Kusami TM-10A

Giá : Liên hệ

- Model: TMP-10A

-Công suất :  7.5Kw

-Lưu lượng : 1.2m3/Phút

-Áp lực    :   0.7-1.2Mpa

-Cân nậng : 280Kg

-Kích thước : 1200X600X1300MM

- Dung tích bình: 200L

Máy nén khí trục vít Kusami KS350A

Giá : Liên hệ

- Model: KS350A

- Công suất: 250 Kw

- Lưu lượng: 40.8 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 4950 Kg

- Kích thước:  3100 x 2150 x 2320  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS250A

Giá : Liên hệ

- Model: KS250A

- Công suất: 185 Kw

- Lưu lượng: 30.8 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 3500 Kg

- Kích thước:  2400 x 1860 x 2000  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS175A

Giá : Liên hệ

- Model: KS175A

- Công suất: 132 Kw

- Lưu lượng: 25.7 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 2350 Kg

- Kích thước:  2000 x 1550 x 2000  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS150A

Giá : Liên hệ

- Model: KS150A

- Công suất: 110 Kw

- Lưu lượng: 20.5 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 2250 Kg

- Kích thước:  2000 x 1550 x 2000  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS120A

Giá : Liên hệ
- Model: KS120A

- Công suất: 90 Kw

- Lưu lượng: 15.2 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 1870 Kg

- Kích thước:  2000 x1200 x1580  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS100A

Giá : Liên hệ

- Model: KS100A

- Công suất: 75 Kw

- Lưu lượng: 12.95 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 1480 Kg

- Kích thước:  1600x1200x1580  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS75A

Giá : Liên hệ

- Model: KS75A

- Công suất: 55 Kw

- Lưu lượng: 10.30 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 1380 Kg

- Kích thước: 1600x1200x1580  mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS60A

Giá : Liên hệ

- Model: KS60A

- Công suất: 45 Kw

- Lưu lượng: 7.25 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 670 Kg

- Kích thước: 1150x950x1350 mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS50A

Giá : Liên hệ

- Model: KS50A

- Công suất: 37 Kw

- Lưu lượng: 6.38 m3/Phút

- Áp lực: 0.7-1.2 Mpa

- Cân nặng: 650 Kg

- Kích thước: 1150x950x1350 mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-10HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-10HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 1.2

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 220kg

- Quy cách:800*700*930mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-15HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-15HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 1.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 320kg

- Quy cách: 1080*750*1000mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-20HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-20HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 2.5

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 340kg

- Quy cách: 1080*750*1000mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-25HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-25HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 3.1

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 460kg

- Quy cách: 1380*850*1160mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-30HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-30HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 3.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 470kg

- Quy cách: 1380*850*1160mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-40HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-40HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 5.2

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 480kg

- Quy cách: 1380*850*1160mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-50HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-50HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 6.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 760kg

- Quy cách: 1500*1000*1320mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-60HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-60HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 7.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 780kg

- Quy cách: 1500*1000*1320mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-75HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-75HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 9.6

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1230kg

- Quy cách: 1900*1250*1600mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-100HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-125HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 15.1

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1380kg

- Quy cách: 2000*1250*1670mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-125HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-125HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 15.1

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1380kg

- Quy cách: 2000*1250*1670mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-150HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-150HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 19

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 1800kg

- Quy cách: 2500*1470*1840mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-175HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-175HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 21.8

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 2000kg

- Quy cách: 2500*1470*1840mm

Máy nén khí trục vít Kusami KS-200HP

Giá : Liên hệ

- Model: KS-200HP

- Điện áp:380V/50HZ

- Lưu lượng(m³ /min): 27.3

- Áp lực: 0.7-1.3Mpa

- Cân nặng: 2200kg

- Quy cách: 2500*1470*1840mm