02439977835 - 0902122585

Thang Nhôm HYUNDAI LS-46

Giá : 3,600,000 VNĐ

Thang Nhôm HYUNDAI LS-45

Giá : 2,980,000 VNĐ

THANG NHÔM HYUNDAI LS-44

Giá : 2,500,000 VNĐ

THANG NHÔM HYUNDAI LS-43

Giá : 2,050,000 VNĐ

Thang Nhôm HYUNDAI LS-46

Giá : 3,600,000 VNĐ


Kích thước kéo dài chữ A2: 3.2 m

Kích thước rút gọn chữ A1: 1.85 m

Kích thước kéo dài chữ  I2: 6.8  m

Kích thước rút gọn chữ  I1: 3.8 m

Trọng lượng thang: 16 kg

Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg

Chất liệu : Hợp kim nhôm

Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA

Thang Nhôm HYUNDAI LS-45

Giá : 2,980,000 VNĐ


Kích thước kéo dài chữ A2: 2.7 m

Kích thước rút gọn chữ A1: 1.6 m

Kích thước kéo dài chữ  I2: 5.6  m

Kích thước rút gọn chữ  I1: 3.2 m

Trọng lượng thang: 14 kg

Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg

Chất liệu : Hợp kim nhôm

Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA

THANG NHÔM HYUNDAI LS-44

Giá : 2,500,000 VNĐ


Kích thước kéo dài chữ A2: 2.15 m

Kích thước rút gọn chữ A1: 1.3 m

Kích thước kéo dài chữ  I2: 4.5  m

Kích thước rút gọn chữ  I1: 2.65 m

Trọng lượng thang: 12 kg

Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg

Chất liệu : Hợp kim nhôm

Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA

THANG NHÔM HYUNDAI LS-43

Giá : 2,050,000 VNĐ


Kích thước kéo dài chữ A2: 1.56 m

Kích thước rút gọn chữ A1: 0.95 m

Kích thước kéo dài chữ  I2: 3.25  m

Kích thước rút gọn chữ  I1: 2.05 m

Trọng lượng thang: 10 kg

Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg

Chất liệu : Hợp kim nhôm

Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA

Thang Nhôm HYUNDAI LS-46

Giá : 3,600,000 VNĐ

Kích thước kéo dài chữ A2: 3.2 m

Kích thước rút gọn chữ A1: 1.85 m

Kích thước kéo dài chữ  I2: 6.8  m

Kích thước rút gọn chữ  I1: 3.8 m

Trọng lượng thang: 16 kg

Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg

Chất liệu : Hợp kim nhôm

Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA

Thang Nhôm HYUNDAI LS-45

Giá : 2,980,000 VNĐ

Kích thước kéo dài chữ A2: 2.7 m

Kích thước rút gọn chữ A1: 1.6 m

Kích thước kéo dài chữ  I2: 5.6  m

Kích thước rút gọn chữ  I1: 3.2 m

Trọng lượng thang: 14 kg

Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg

Chất liệu : Hợp kim nhôm

Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA

THANG NHÔM HYUNDAI LS-44

Giá : 2,500,000 VNĐ

Kích thước kéo dài chữ A2: 2.15 m

Kích thước rút gọn chữ A1: 1.3 m

Kích thước kéo dài chữ  I2: 4.5  m

Kích thước rút gọn chữ  I1: 2.65 m

Trọng lượng thang: 12 kg

Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg

Chất liệu : Hợp kim nhôm

Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA

THANG NHÔM HYUNDAI LS-43

Giá : 2,050,000 VNĐ

Kích thước kéo dài chữ A2: 1.56 m

Kích thước rút gọn chữ A1: 0.95 m

Kích thước kéo dài chữ  I2: 3.25  m

Kích thước rút gọn chữ  I1: 2.05 m

Trọng lượng thang: 10 kg

Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg

Chất liệu : Hợp kim nhôm

Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA