02439977835 - 0902122585

Xe quét rác đẩy tay HiClean HC680

Giá : 49,000,000 VNĐ

- Voltage : 12V 

- Power : 140W(2600rpm/min) 

- Current : 40A 

- Speed : 0-6km/h 

- Size : 1250X800X750mm 

- Efficiency : 3680-5500 m²/h 

Chi tiết sản phẩm

- Voltage : 12V 

- Power : 140W(2600rpm/min) 

- Current : 40A 

- Speed : 0-6km/h 

- Size : 1250X800X750mm 

- Efficiency : 3680-5500 m²/h